Annonse
MANGE JOBBER: Å kombinere jobb med uttak av alderspensjon er mest utbredt blant menn med høy utdanning. Foto: Dean Mitchell/iStock

Pensjonister med høy utdanning jobber mest

Pensjonsreformen fra 2011 gjorde det mulig å ta ut alderspensjon fra man er 62 år. Man kan ta ut hele eller deler av pensjonen, og det er fritt fram for å fortsette å jobbe mens man mottar pensjonsutbetalinger fra Nav.

Mange benytter seg av denne muligheten til å kombinere uttak av pensjon med å fortsette å arbeide, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flertallet med alderspensjon i aldersgruppen 62 til 66 år gjør dette, og det er også en forholdsvis stor andel av alderspensjonistene som fortsetter å jobbe etter at de har fylt 67 år.

Hver fjerde mann jobber

Om lag hver fjerde mann (24 prosent) mellom 67 og 74 år med alderspensjon har det SSB kaller «noe arbeidsintensitet». Det vil si at de kombinerer alderspensjon og arbeid minst én måned i løpet av året.

Blant kvinner i samme aldersgruppe er det drøyt én av seks (16 prosent) som kombinerer alderspensjon og arbeid.

Mest jobb blant høyt utdannede

For begge kjønn er det de høyt utdannede som jobber mest.

Blant menn i alderen 67-74 år med grunnskole som høyeste utdanning, er det 19 prosent som kombinerer pensjon og arbeid. Blant dem med universitets- og høyskoleutdanning er andelen 28 prosent.

Blant kvinner i samme alder øker arbeidsdeltakelsen fra 11 prosent blant dem med grunnskoleutdanning til 19 prosent blant dem med universitets- og høyskoleutdanning.

Få 75-åringer jobber

Andelen av alderspensjonistene som arbeider, synker ikke overraskende med økende alder. Blant alderspensjonister som er 75 år, er det knapt ti prosent som har noe tilknytning til arbeidslivet.

Annonse
Annonse
Annonse