Annonse
BEKYMRET: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er bekymret for at permitterte skal miste pensjon.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Permitterte risikerer å miste pensjon

Gabrielsens bekymring er knyttet til arbeidstakere som nå opplever å bli permittert før de har rukket å møte kravet i innskuddspensjonsloven om tolv måneders opptjening.

– Slik reglene er i dag for obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor, må du ha vært medlem av pensjonsordningen i tolv måneder for å få med deg oppsparte pensjonspenger videre, inkludert samlet avkastning, forklarer LO-lederen.

I fjor vedtok Stortinget en ny lov der tolvmånederskravet ble fjernet. Men den nye loven har ennå ikke trådt i kraft.

– Det er et hull som gjør at enkelte risikerer å miste retten til pensjon de faktisk har opptjent, sier Gabrielsen til NTB.

Ifølge ham er det spesielt unge nyansatte og korttidsansatte som rammes.

Gabrielsen ber nå regjeringen om å forsere iverksettelsen av loven, slik at tolvmånederskravet fjernes umiddelbart.

LO ber også regjeringen om å få på plass endringer som sikrer at arbeidstakere som nå er permittert, ikke blir utmeldt av pensjonsordningen de er medlem av. Dette har LO og NHO tatt opp med regjeringen i fellesskap, ifølge Gabrielsen.

– I dag er regelverket slik at mange kan bli utmeldt, advarer han.

Annonse
Annonse
Annonse