Annonse
Statsminister Erna Solberg (H) opplyser til VG at den økte kompensasjonsgraden for permitterte vil bli forlenget ytterligere tre måneder, istedenfor å gå ut ved nyttår, slik regjeringen opprinnelig foreslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB      

Regjeringen forlenger den økte kompensasjonsgraden for permitterte

Til VG sier statsminister Erna Solberg (H) at det er krisen innen reiseliv, hotell og restaurant og andre utsatte bransjer som gjør at regjeringen likevel vil forlenge ordningen.

– Vi vil fremme en tilleggsproposisjon hvor vi forlenger dagpengesatsen på 80 prosent, til 31. mars. Vi gjør det fordi vi de siste ukene har sett at smittesituasjonen er mye verre enn da vi fremmet vårt forslag til statsbudsjett, sier Solberg.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at perioden hvor permitterte fikk denne ekstra kompensasjonen, skulle fjernes fra nyttår, men har altså nå ombestemt seg.

– Det er svært viktig at kompensasjonsnivået ved ledighet og permittering generelt skal være klart lavere enn det man får i lønn, for å styrke insentivene til å søke etter ny jobb, men det er etter mitt syn for tidlig å redusere satsen allerede fra årsskiftet, sier Solberg.

Annonse
Annonse
Annonse