Annonse
UNGE ER UTSATT: Unge og personer med lav utdanning er har i langt større grad enn andre mistet jobben, blitt permittert eller frykter for jobben etter koronautbruddet. Foto: AntonioGuillem/iStock

Stadig færre frykter for jobben på grunn av korona

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 34.000 nordmenn om de har mistet jobben, blitt permittert eller frykter for å miste jobben eller bli permittert som følge av koronautbruddet.

Andelen som svarer dette, har gått ned fra 34 prosent rett etter at Norge ble stengt ned, til 19 prosent den siste uken.

Av de 19 prosentene oppgir fem prosent at de har mistet jobben, åtte prosent har blitt permittert, og fem prosent frykter å miste jobben eller bli permittert.

Den første uken etter nedstengningen av Norge oppga 12 prosent at de hadde mistet jobben, ni prosent hadde blitt permittert og 12 prosent fryktet å miste jobben eller bli permittert.

Selv om tallene er blitt bedre, er det ingen tvil om at arbeidsmarkedet er veldig tøft for tiden.

– Stadig færre frykter for jobben. Nå oppgir hver femte at de har mistet, blitt permittert eller frykter for jobben. I første uke med et koronastengt Norge oppga hver tredje det samme, konstaterer seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Kun halvparten var trygge

Den første uken med nedstengning av Norge var det 52 prosent som sa nei til at de hadde mistet jobb, blitt permittert eller fryktet for jobben. Nå sier 71 prosent nei til det samme.

– Selv om tallene er blitt bedre, er det ingen tvil om at arbeidsmarkedet er veldig tøft for tiden og en åpenbar utfordring for svært mange blant oss, sier Clausen.

Nav har så langt utbetalt 8,5 milliarder kroner i dagpenger under koronakrisen. I månedsskiftet mars og april utgjorde de helt eller delvis ledige 14,7 prosent av arbeidsstyrken, i følge Nav. Nå er totalt 12 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere. I følge Nav er 7,2 prosent av arbeidsstyrken for tiden permitterte.

De unge straffes hardest

I begynnelsen var det en klar tendens til at kvinner oppga i større grad enn menn å bli permittert og at andelen permitterte var høyest i Oslo. Samtidig var det vanligere med permitteringer blant de yngre undre 30 år.

– Nå er det heller flere menn enn kvinner som oppgir å være permittert, og Oslo er ikke like tydelig på toppen som før, men det er fortsatt tydelig at permitteringer er mest vanlig blant de under 30 år, sier Clausen.

Det er den yngre generasjonen som er mest berørt av koronasituasjonen.

Hun påpeker at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og ledighet. De med høyest utdanning har i langt mindre grad berørt av koronasituasjonen fram til nå enn de med lav utdanning.

Den yngre delen av befolkningen har i størst grad mistet jobben, blitt permittert eller frykter for jobben. Den første uken etter at Norge ble koronastengt oppga over halvparten av de under 30 år dette (52 prosent). Den siste uken oppgir 32 prosent det samme.

– Selv om det er færre som frykter for jobbsituasjonen nå enn tidligere, er det liten tvil om at det er den yngre generasjonen som er mest berørt av koronasituasjonen i en økonomisk og karrieremessig forstand, sier Clausen.

Annonse
Annonse
Annonse