Annonse
I STRID MED MÅL: Pensjonsreformen har konsekvenser for offentlig ansatte som er i strid med målet om at flest mulig skal jobbe lengst mulig, mener Pensjonistforbundet og Parat. Foto: Deagreez/iStock

Taper pensjon på å jobbe etter 67 år

Pensjonsreformen som ble gjennomført for ni år siden, innebar en samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Dette slår svært uheldig ut for offentlige ansatte med lange yrkeskarrierer, ifølge en ny rapport fra Pensjonistforbundet.

De negative utslagene av samordningen gjør at den har fått betegnelsen «samordningsfellen».

Store tap

– Samordningsfellen resulterer i store tap, både for enkeltmennesker og samfunnet, fastslo professor emeritus Bjarne Jensen da han presenterte Pensjonistforbundets nye rapport på et seminar på Stortinget tirsdag.

Hvis Stortinget hadde kjent til konsekvensene i 2010, ville de aldri ha vedtatt disse reglene.

Jensen har vært med på å utarbeide rapporten, som blant annet sier dette om konsekvensene av reformen:

«Ansatte i offentlig sektor som fortsetter å arbeide i offentlig stilling etter å ha fylt 67 år pluss levealdersjustering (67 år+) får lavere og lavere tjenestepensjon dess lenger de arbeider. Arbeider de fem-seks år etter fylte 67 år kan de bli fratatt all den tjenestepensjon de har spart opp gjennom 30 til 50 års arbeid i offentlige stillinger.».

– Hvis Stortinget hadde kjent til konsekvensene i 2010, ville de aldri ha vedtatt disse reglene, sa Jensen på seminaret på Stortinget.

12.000 i fella

Så langt har rundt 12.000 personer gått i fella og tapt det de har betalt inn i til kommunale og statlige pensjonskasser gjennom et langt yrkesliv, ifølge Pensjonistforbundet.

Forbundet forteller at mange reagerer med sjokk og vantro når de oppdager at de får vesentlig mindre pensjon fordi de har arbeidet lenger enn 67 år.

Hårreisende

Regelverk for samordning av offentlig tjenestepensjon fører til at personer som velger å jobbe etter fylte 67 år, taper 50.000 til 150.000 kroner hvert år, påpeker pensjonsekspert og advokat Andreas Moen i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Parat-advokaten er sterkt kritisk til konsekvensene av samordningen.

Konsekvensene som avdekkes her svekker tilliten til hele pensjonssystemet.

– Det har ført til at aldersgruppene født fra 1943 til 1962 får lavere tjenestepensjon, og mindre utbetalt pensjon over livsløpet, dess lenger de arbeider etter 67 år. Dette er en hårreisende konsekvens av pensjonsreformen som politikerne må rette opp umiddelbart, sier Parat-advokaten i en pressemelding.

Moen anbefaler stortingspolitikerne å studere den nye rapporten fra Pensjonistforbundet.

– Konsekvensene som avdekkes her svekker tilliten til hele pensjonssystemet og er klart i strid med ønsket om at flest mulig skal jobbe lengst mulig, sier han.

Samfunnsøkonomisk tap

Pensjonistforbundet framholder i sin rapport at samordningsfellen fører til et økonomisk tap for samfunnet. Når arbeidstakerne straffes med lavere pensjon dess lenger de arbeider etter at de har fylt 67 år, vil færre arbeide lenge.

«Ansatte vil ha insentiv til å gå av ved 67 år+, da det gir høyeste årlig alderspensjon både per år og over livsløpet», konstaterer rapporten.

Forfatterne av rapporten har gjort beregninger av hvor stort det samfunnsøkonomiske tapet vil kunne være:

«Virkningene avhenger av hvordan Samordningsfellen har påvirket og vil påvirke arbeidsatferden til offentlig ansatte. Vi anslår at skatteinntektene blir mellom 8 og 15 milliarder kroner lavere.»

Svekker tilliten

«Samordningsfellen bidrar til å svekke tilliten vi har til pensjonssystemet», skriver forbundsleder Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet i forordet til rapporten.

«Pensjonssystemet er komplisert nok som det er, men Samordningsfellen skiller seg ut ved at den strider mot hovedmålene i pensjonsreformen, likhetsprinsipper og en alminnelig oppfatning om at en ikke skal tape pensjon på å jobbe lenger og spare mer til sin pensjon», skriver de.

Annonse
Annonse
Annonse