Annonse
ALLE I ARBEID: Flest mulig får mulighet til å bidra med det de kan, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vil gi lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte

Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb.

– Norge er et samfunn med gode velferdsordninger og små forskjeller, det skal vi fortsatt være etter denne krisen. Det krever at flest mulig får mulighet til å bidra med det de kan, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Regjeringen har vurdert ulike modeller, blant annet basert på innspill fra LO, NHO og ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak, som er ledet av professor Steinar Holden. Lønnstilskudd er et målrettet og midlertidig tiltak. Ordningen skal være enkel å forstå og bruke for næringslivet.

Visse kriterier

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner. Det forutsettes at de permitterte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk, og at de var registrert som permittert hos Nav per 28. mai.

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Bedrifter som har mindre enn ti prosents omsetningsfall, får ikke støtte

Både LO og NHO har tatt til orde for lønnstilskudd for å få permitterte raskere tilbake i jobb. Det samme har Arbeiderpartiet.

Søknadsportal

En søknadsportal skal åpnes for bedriftene i løpet av september. Der vil de kunne søke om støtte for juli og august samlet. Utbetalingen skal skje kort tid etter at søknaden er godkjent, og ordningen skal  forvaltes av skatteetaten.

– Det er viktig å unngå at folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, for da er det vanskelig å komme inn igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta inn permitterte selv om sommeren er usikker, sier finansministeren.

Nye ordninger kan komme

Regjeringen vil ifølge pressemeldingen vurdere behovet for eventuelle nye ordninger utover høsten. De understreker dessuten at det er viktig for dem å unngå at bedrifter blir varig avhengige av statlige støtteordninger.

– Vi politikere kan ikke peke ut morgendagens vinnere, men vi kan bidra til at norsk næringslivet er så konkurransedyktig, mangfoldig og robust som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Annonse
Annonse
Annonse