Annonse
BEDRE ENN VENTET: Arbeidsinkluderingsbedriftene fikk 10.000 personer ut i jobb i fjor. Foto: Jacoblund/iStock

2020 ble bedre enn ventet for arbeidsinkludering

– I lys av pandemien er dette svært oppløftende tall. Koronakrisen og de påfølgende restriksjonene påvirket både oppfølgingen og muligheten for å formidle kandidater i arbeid, og folk måtte være i et tiltak lenger. Det medførte at litt færre fikk et tilbud, men andelen som fikk jobb er på samme nivå som i 2019, sier direktør Kenneth Stein i Arbeid & Inkludering i NHO.

Han legger til at om forholdene legger til rette for det, er deres erfaring at næringslivet er åpne for å ansette personer som har slitt i arbeidslivet.

– Erfaringer har vist at disse ofte er svært lojale og stabile medarbeidere, sier Stien.

De 10.000 personene kom fra en av landets 115 arbeid- og inkluderingsbedrifter. Selv om koronapandemien ikke ført til en stor nedgang i andelen som kom seg videre fra disse, var det i 2020 4.500 færre som fikk tilbud om arbeidsmarkedstiltak i en arbeid- og inkluderingsbedrift.

Annonse
Annonse
Annonse