Annonse
Det omdisponerte personellet ble i hovedsak satt til å utføre koronarettet arbeid som det ble akutt behov for, skriver SSB. Foto: valentinrussanov/iStock

75 prosent av kommunene omdisponerte helse- og omsorgspersonell som følge av korona

Kun 3 prosent av kommunene omdisponerte imidlertid psykologer i helse- og omsorgstjenesten som følge av pandemien i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

Det omdisponerte personellet ble i hovedsak satt til å utføre koronarettet arbeid som det ble akutt behov for, skriver SSB.

– Dette gjaldt blant annet informasjonsarbeid, testing av kommunenes innbyggere og smittesporing. Mange steder bidro de også ved egne legevakter og døgnplasser for koronasmittede. Noen ble også omdisponert til å gjøre annet arbeid enn det koronarettede, skriver de.

For andre yrkesgrupper innen helse- og omsorgstjenesten er det ikke samlet inn data om omdisponeringer. Årsverksstatistikk og konsultasjonstall for leger viser imidlertid at legenes oppgaver også hadde en dreining over mot koronarettet arbeid, ifølge SSB. De skriver at utgiftstall for helse- og omsorgstjenesten også antyder at det har vært en generell dreining mot mer forebyggende arbeid, som inkluderer koronarettede oppgaver.

Selv om en stor andel av kommunene omdisponerte personell i helse- og omsorgstjenesten, viser tallene at dette utgjorde en liten andel av årsverkene.

Totalt ble rundt 87 fysioterapeut-årsverk omdisponert, om lag 2 prosent av årsverk totalt for fysioterapeutene. 280 årsverk ble omdisponert fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i underkant av 5 prosent av totalen.

Annonse
Annonse
Annonse