Annonse
MANGE I JOBB: Innenfor bygg- og anleggsteknikk er sysselsettingsgraden størst, med 88 prosent.  Foto: Berit Roald / NTB

8 av 10 nyutdannede fagarbeidere fikk jobb

Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet , som sammenligner årene 2019 og 2020 med årene 2018 og 2019.

Direktoratet mener pandemi-usikkerhet i arbeidsmarkedet kan ha gjort det vanskeligere å komme i jobb i 2020. Restaurant- og matfag hadde størst nedgang, med 4,2 prosentpoeng.

Blant dem som tok fagprøven som lærling var prosentandelen som hadde kommet i arbeid, 73 prosent. 19 prosent var i utdanning. Av praksiskandidater var 94 prosent i jobb.

Innenfor bygg- og anleggsteknikk er sysselsettingsgraden størst, med 88 prosent. Innenfor design, og restaurant- og matfag er andelen 72 prosent.

Geografisk sett er fylkene Nordland, Innlandet og Trøndelag i front, med 83 prosent. I Møre og Romsdal får bare 75 prosent seg arbeid i sitt første år.

Mange av fylkene som har lavest andel nyutdannede fagarbeidere i arbeid, har imidlertid høyest andel som er i utdanning – slik er det i Møre og Romsdal.

I Agder er 8 prosent av fagarbeiderne utenfor utdanning og arbeid, mens i Nordland, Møre og Romsdal og Trøndelag er andelen 5 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse