Annonse
FÆRRE LEDIGE: I juli utgjorde de arbeidsløse 4,2 prosent av arbeidsstyrken.  Foto: skynesher/iStock

Arbeidsledigheten har gått ned

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå viser at det i juli (gjennomsnitt april – juli) var 121.000 arbeidsløse. Det er 17.000 færre enn i april (gjennomsnitt januar-mars). Nedgangen er utenfor feilmarginen i AKU.

Andelen sysselsatte i befolkningen ligger på 68,8 prosent i juli. I april lå tallet på 67,4 prosent.

I november 2018 tok Nav i bruk en ny løsning for registrering av arbeidssøkere, som gjør at de kommer raskere inn i registeret og statistikken til Nav. SSB sesongjusterer tallene fra Nav etter samme metode som før.

Annonse
Annonse
Annonse