Annonse
ØKT ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter arbeidskraft i yrker som har høyere andel kvinner, som innen helse- og omsorg, har vært høyere under koronakrisen. Her på pandemilabben på Ullevål jobber labmedarbeidere med å analysere tusenvis av koronaprøver fra store deler av Oslo og østlandsområdet hver eneste dag.  Foto: Heiko Junge / NTB

Færre arbeidsledige kvinner enn menn under koronapandemien

Med nedstengningen i mars 2020 økte ledigheten til 134.000 helt ledige kvinner og 166.000 menn. Det tilsvarte 10 prosent av den kvinnelige arbeidsstyrken, og 11 prosent av den mannlige. Det melder Nav i sitt nettmagasin Memu.

I slutten av februar i år er andelen helt ledige menn på 4,6 prosent. Ledigheten for kvinner 3,9 prosent.

At kvinner kommer noe bedre ut kan ha sammenheng med at flere menn enn kvinner jobber i privat sektor, som er hardest rammet av nedstengningene.

Flere yrker som har høyere andel kvinner, som innen helse- og omsorg, har derimot hatt behov for arbeidskraft under pandemien.

– Anslagene for arbeidsmarkedet tyder på at ledigheten vil være høy også inn i 2022. Vi oppfordrer de som er arbeidsledige, kvinner og menn, til å vurdere om de bør heve kompetansen eller bytte til andre bransjer, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Annonse
Annonse
Annonse