Annonse
Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge. Likevel er minstelønnen i tariffavtaler i flere bransjer offentliggjort, deriblant for byggfag.  Foto: Erik Johansen / NTB      

Ni bransjer får ny minstelønn tidligst i mai

Minstelønnen skulle egentlig bli vedtatt denne uken, men det er utsatt til 10. og 11. mai. Den nye minstelønnen fra fjorårets og årets tariffoppgjør får med det trolig virkning fra slutten av mai, skriver FriFagbevegelse.

Årsaken til at den nye minstelønnen ikke er vedtatt, er at fjorårets hovedoppgjør ble utsatt fra mars til august.

De aktuelle bransjene er byggfag, skips- og verftsindustrien, jordbruk og gartneri, renholdsbedrifter, fiskeindustribedrifter, elektrofag, godstransport på vei, persontransport med turbil og overnatting, servering og catering.

Annonse
Annonse
Annonse