Annonse
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier det må tenkes nytt rundt lønn og insentiver i Forsvaret.  Foto: Beate Oma Dahle / NTB      

Offisersfagforeninger saksøker staten for pensjonsvilkår

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er misfornøyde med at en rekke tillegg ikke gir noe til pensjonen deres, skriver NRK.

Uenigheten dreier seg om at hovedtariffavtalen sier at faste avtalte tillegg skal være pensjonsgivende. Forsvarsdepartementet mener tillegg for øving, fartøy og vakt ikke er faste avtalte tillegg, men variable tillegg. Disse tilleggene utgjør en stor del av lønna til mange forsvarsansatte, ofte over en tredel.

– Vi mener at FD tolker reglene feil. Dette er planlagt aktivitet. Det står på årsplanen hvor mange døgn på vakt, antall seilingsdøgn og øvingsdøgn vi skal ha i de forskjellige avdelingene, sier hovedtillitsvalgt for Hæren, Pål Nygaard.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriver i en e-post til NRK at FD og Forsvaret er helt samstemt i at tilleggene allerede kompenserer for merarbeid og overtid, men han åpner for å tenke nytt.

– Pensjonsreformen aktualiserer behovet for å se nærmere på forholdet mellom inntekt og pensjon. Da er det nødvendig å tenke nytt rundt lønn og insentiver i sin helhet i Forsvaret, sier Bakke-Jensen.

Annonse
Annonse
Annonse