Annonse
PÅ HØRING: Forslaget som nå er sendt ut på høring, vil innebære en skattelette på mer enn 4.000 kroner for om lag 200.000 unge.  Foto: Berit Roald / NTB

Regjeringen lover skattelette til unge som er i jobb

– Fradraget slik det er skissert, vil i snitt gi skattelette på inntil 20 prosent til unge med lave og middels inntekter. I tillegg til å gi unge mer å rutte med vil det styrke insentivene til å jobbe, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Forslaget, som er sendt ut på høring, vil innebære en skattelette på mer enn 4.000 kroner for om lag 200.000 unge. Samtidig vil om lag 100.000 unge få mellom 2.000 og 4.000 kroner i lavere skatt.

Andelen sysselsatte under 30 år har gått ned de siste 20 årene. Utviklingen må ses i sammenheng med at flere tar høyere utdanning, men handler også om mer utenforskap. Andelen unge som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, har økt i perioden, skriver Finansdepartementet.

– Regjeringen ønsker å snu denne utviklingen gjennom blant annet å styrke arbeidsinsentivene for unge. Lykkes vi med dette, vil det kunne bety mye for den enkelte, men også for den økonomiske bærekraften i tiårene som kommer, sier Sanner.

Annonse
Annonse
Annonse