Annonse
OPPGANG: Økende behov for arbeidskraft gir jobbmuligheter for folk som tidligere har slitt i arbeidslivet.  Foto: sturti/iStock

Rekordmange gikk fra arbeidsmarkedstiltak til jobb i første halvår

– Det betyr at man faktisk har lyktes bedre med å få særlige sårbare grupper i jobb i pandemiåret 2021 enn noen gang tidligere, sier NHO-direktør Kenneth Stien i en pressemelding.

Totalt kom 6.800 personer i jobb eller utdanning i første halvår i år etter å ha gått på ulike tiltak, viser NHOs tall. Tilsvarende i på samme tid i fjor var i underkant av 4.500 personer.

Med oppgang i økonomien og økende behov for arbeidskraft, tror NHO-direktøren at tendensen vil fortsette.

– Vi ser økt formidling til jobb innen mange sektorer, både innen tradisjonell industri og tjenesteyting, sier han og berømmer arbeidsgivere for å åpne dørene for personer som tidligere har slitt i arbeidslivet.

Samtidig har antall personer registrert i Nav med nedsatt arbeidsevne økt kraftig og passert 190.000. Disse må slåss om rundt 50.000 tiltaksplasser, noe som kan bety lange ventetider for mange.

– Veien tilbake vil bli lenger for hver dag det ikke skjer noe. Flere må få et tilbud i tide, slår Stien fast.

Annonse
Annonse
Annonse