Annonse
Kjersti Toppe (Sp) foreslår å kutte fars øremerkede del av foreldrepermisjonen fra 15 til 11 uker.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB      

Senterpartiet vil at mor skal kunne ta lengre foreldreperm

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, foreslår å kutte fedrekvoten fra 15 til 11 uker, skriver NRK. Sentralstyret i Senterpartiet foreslår at mors del blir 21 uker, fars del 15 uker og fellesdelen 10 uker.

Dagens ordning gir 15 uker til mor, 15 uker til far, og 16 uker til valgfri fordeling. 31 uker er det mor maksimum kan være hjemme med barnet.

Sp og Ap ønsker begge å være regjeringspartnere med hverandre etter valget, men de to partiene har forskjellig familiepolitikk. Familiepolitisk talsperson i Ap, Anette Trettebergstuen, mener Sps forslag er å dra politikken i feil retning.

– Det å kutte uker til pappa og la familien få lov til å velge mindre selv, det vil være et tilbakeskritt for barna, fedrenes rettigheter og for likestillingen, rett og slett, sier hun til kanalen.

Annonse
Annonse
Annonse