Annonse
Ved utgangen av juni mottok 360.700 personer uføretrygd.  Foto: Vidar Ruud / NTB      
Nav

Stabil andel uføretrygdede så langt i år

Tallet er også en økning på 3.100 uføretrygdede, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det betyr at 10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av juni.

– Andelen uføretrygdede har økt over flere år, men under pandemien har andelen stabilisert seg. Dette skyldes særlig at flere har fått forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger som følge av både utsatt behandling og arbeidsutprøving. Dermed har færre enn normalt gått over til å motta uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flest uføre i prosent av befolkningen var det i fylkene Agder (14,3 prosent), Nordland (14,0) og Innlandet (13,9), mens det var færrest i Oslo (6,2).

Nye prognoser fra Nav anslår at det vil bli 363.600 uføretrygdede ved utgangen av året og 377.100 uføretrygdede ved utgangen av neste år. Målt som prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år tilsvarer dette 10,6 og 10,9 prosent.

– Arbeidsmarkedskriser og flere langtidsledige fører ofte til at flere starter å motta helserelaterte ytelser, og vi forventer en økning i andelen uføretrygdede mot slutten av året og gjennom 2022, sier Holte.

Annonse
Annonse
Annonse