Annonse
TRONTALE: Kong Harald leser trontalen under den høytidelige åpningen av Stortinget. Kronprins Haakon til venstre. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe / NTB
Kongens trontale

Utfordring å inkludere flere i arbeidslivet

Mandag åpnet kong Harald det 166. Storting, og holdt den tradisjonelle trontalen, den siste under Erna Solbergs regjering for denne gang. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

I trontalen til regjeringen trakk kongen fram klimakrisen og inkludering i arbeidslivet som de viktigste oppgavene den neste perioden.

– Den økonomiske aktiviteten i Norge tar seg raskt opp. Det er nå flere sysselsatte i befolkningen enn før pandemien kom. Stadig færre går ledige. Det blir stadig flere ledige stillinger, sa kongen.

Flere må i arbeid for å finansiere velferden når bidraget fra oljeaktiviteten reduseres, poengterte han.

– Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa han.

Annonse
Annonse
Annonse