Annonse
Ansatte innen pleie og omsorg er blant dem som jobber mye ubekvemme arbeidstider.  Foto: Tore Meek / NTB    

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før

I 2015 jobbet 52 prosent av norske arbeidstakere kveld. Den andelen har nå steget til 58 prosent i 2021, viser arbeidslivsbarometeret fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), ifølge FriFagbevegelse.

Andelen som jobber om natten har økt fra 16 prosent i 2015 til over 18 prosent i 2021. Tidligere er det menn som har jobbet mest ubekvem arbeidstid, men de siste årene har trenden snudd. Nå har kvinnene langt på vei tatt igjen mennene og jobber oftere kveld og natt, ifølge YS. For jobbing på lørdager er økningen på 4 prosentpoeng, fra 43 til 47 prosent.

– Trenden er urovekkende. Det er nok flere arbeidsplasser som synder mot helt grunnleggende arbeidsbetingelser. Vi må ikke glemme historien om hvorfor vi har en arbeidsmiljølov som sier noe om overtid, kvelds- og nattarbeid og jobbing i helgene, sier YS-leder Erik Kollerud til FriFagbevegelse.

Annonse
Annonse
Annonse