Annonse
FRIVILLIG ARBEID: Vi har prioritert å styrke tilbudet til dem som sliter med rus, sier helseminister Bent Høie. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

360 millioner til frivillig arbeid med rus

Det er Helsedirektoratet som fordeler pengene, og nå er fordelingen for 2019 klar.

– Vi har prioritert å styrke tilbudet til dem som sliter med rus. Et mål er å gi brukerne bedre tjenester lokalt, med en stabil bosituasjon og gode oppfølgings- og rehabiliteringstjenester, sier helseminister Bent Høie (H).

Pengene er ifølge Høie fordelt på et bredt spekter av sosiale og helsefremmende tiltak for å øke egenmestring. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Blå Kors og Evangeliesenteret er blant dem som har fått mest.

Formålet er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver dag- og døgntiltak og aktivitets- og oppfølgingstilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

– De frivillige utgjør en viktig del av tilbudet til mennesker som sliter med rus. Mennesker med rusutfordringer i kombinasjon med langvarige, alvorlige psykiske lidelser lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Det er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt, og vi kan ikke være bekjent av det. Derfor må vi gjøre en felles innsats, sier Høie.

Annonse
Annonse
Annonse