Annonse
VOLDSUTSATT: Ansatte på i pleie- og omsorgssektoren er mer utsatt for vold og trusler enn andre yrkesgrupper. Foto: Frank May / NTB scanpix

Ansatte på institusjon mest utsatt for vold

Over 31 prosent av pleie- og omsorgsarbeidere har rapportert at de har vært utsatt for vold og trusler det siste året. Tallet er høyere enn for ansatte i politi, fengselsvesenet, ved sykehus og folk som jobber med sosial omsorg i for eksempel Nav, skriver avisen.

– Man skal ikke bli vant til å bli utsatt for vold og trusler. Ingen skal bli utsatt for det på jobb. Det er ingen «nedre grense» for hva som er akseptabelt. Litt er ikke greit. Vi har sett at dette kan få tragiske konsekvenser og skal ha nulltoleranse for vold og trusler, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Nattevakter og ansatte som er alene med en beboer har større risiko for å bli utsatt for vold.

Vollheim understreker at det er et arbeidsmiljøproblem, og at arbeidsgiverne må ta ansvar. Hun oppfordrer derfor arbeidsgiverne til å øve på voldssituasjoner.

– Det bør være like naturlig å øve på slike situasjoner som på brann, sier Vollheim.

Annonse
Annonse
Annonse