Annonse
Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Bedre tilbud til gravide med rusproblemer

Helseministeren mottok det nye forløpet i Mestringshuset i Asker. Til stede var også Asker-ordfører Lene Conradi (H), arbeidsgruppen som har utarbeidet pakkeforløpet og representanter for Helsedirektoratet.

Det nye forløpet skal bidra til at flere gravide med rusproblemer oppdages og tilbys hjelp. Dermed får det nyfødte barnet et best mulig utgangspunkt, og familien får den hjelpen de trenger.

– Dette er et pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Målet er å nå alle gravide som benytter rusmidler under graviditeten, sier helseministeren.

Pakkeforløp for gravide og rusmidler skal være attraktivt for å sikre at flere i målgruppen tar imot tilbudet.

– Kvinnene vil få hyppigere kontroller, og det settes av mer tid til hver kontroll. De får tilbud om flere ultralydundersøkelser, fire i alt. I tillegg får de samtale med barnelege på nyfødtavdelingen og utvidet barselopphold. De som ønsker det kan få samtaler med psykolog, forklarer statsråden.

Rundt 500 barn blir hvert år født med skader som følge av mors rusmiddelbruk, og da særlig alkohol

Annonse
Annonse
Annonse