Annonse
RAMMER DE YNGSTE: Forskjellene mellom barn født sent og tidlig på året handler om å være yngst i en skoleklasse, mener Nav. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Desember-barn får oftere ytelser fra Nav

En ny studie fra Nav viser at når på året du er født påvirker sannsynligheten for å motta ytelser fra Nav. Studien viser blant annet at barn som er født sent på året oftere mottar hjelpestønad, enn dem født tidlig.

Hjelpestønad kan innvilges til barn som har en diagnose som gjør at de har behov for ekstra tilsyn og pleie.

Senere i livet har også de som er født mot slutten av året, større sannsynlighet for å få innvilget arbeidsavklaringspenger, ifølge Nav.

Ifølge Ivar Lima, som er en av forskerne bak studien, dreier det seg om rundt to hundre barn i året.

– Selv om antallet er relativt lite, er sammenhengene sterke, sier han i en pressemelding.

Flest gutter

Totalt 820.500 barn var med i analysen. De var født mellom 1983 og 1997, og man ser at andelen barn som mottar hjelpestønad har økt gjennom hele perioden.

Forskjellen mellom dem som er født sent og tidlig på året, har derimot vært stabil.

Ifølge analysen gjelder disse forskjellene både gutter og jenter, men det er dobbelt så mange mottakere av forhøyet hjelpestønad blant gutter i alderen 6-17 år, som blant jentene.  

Det er ADHD-diagnoser som forklarer nesten hele forskjellen for begge kjønn: med 68 prosent for gutter og 97 prosent for jenter.  

Sees først ved skolestart

Disse funnene stemmer overens med annen forskning, både her i landet og internasjonalt.

En norsk studie fra 2017 viser at blant gutter født mellom oktober og desember fikk 5,3 prosent ADHD-diagnosen, mens blant dem født tidlig, på året var andelen 3,7 prosent.

Før skolestart er det derimot bare små forskjeller i hvem som mottar hjelpestønad mellom dem som er født tidlig og sent på året.

Lima påpeker at det handler om å være yngst i en skoleklasse.

– De yngste vil i snitt være mindre modne enn de eldre i klassen, og det kan medføre at de oftere får en ADHD-diagnose, sier han.

En nyere registerstudie fra norsk skole viser at desto senere en elev er født på året, desto lavere er det gjennomsnittlige karakternivået ved avgang i 10.klasse.

Flere får AAP

Den nye Nav-analysen viser også at det er en klar og signifikant sammenheng mellom fødselsmåned og om de blir mottakere av arbeidsavklaringspenger senere i livet.

Mange av dem som var født sent på året og som mottok hjelpestønad, mottar AAP når de fyller 20 år, sier Lima.

Det er også en sammenheng mellom når du er født på året, og om du mottar uføretrygd i 20-årene. Denne sammenhengen er likevel svakere enn for AAP, viser analysen fra Nav.

Annonse
Annonse
Annonse