Annonse
DISKRIMINERING: Én av fire har opplevd å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin innvandrerbakgrunn det siste året, viser undersøkelse. Foto: Fizkes/Dreamstime

Diskriminering øker risikoen for psykiske plager

På Folkehelsekonferansen  i oktober la forskerne Arild Aambø og Anand Bhopal fra Folkehelseinstituttet (FHI) fram resultater fra en undersøkelse av sammenhengen mellom opplevd diskriminering og psykiske problemer hos innvandrere.

Undersøkelsen viser at opplevelse av diskriminering og psykiske helseplager er nært forbundet, ifølge en omtale på nettstedet til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Napha.no.

Utstrakt diskriminering

Undersøkelsen viste at én av fire hadde opplevd å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin innvandrerbakgrunn det siste året. Dette ga tydelig utslag på den psykiske helsen. Blant dem som ble diskriminert, var forekomsten av psykiske plager dobbelt så stor som blant dem som ikke hadde opplevd diskriminering, skriver Napha.no.

Diskriminering rammet på tvers av sosioøkonomiske forhold.

Tillit og tilhørighet er viktig

Rapporten tar også for seg faktorer som kan mildne effekten av opplevd diskriminering. Tillit og tilhørighet er to slike faktorer.

Blant dem som hadde stor tillit til andre mennesker, var effekten av diskriminering betydelig mindre enn blant andre. Det samme gjaldt dem som følte tilhørighet til Norge, eller både til Norge og til hjemlandet.

De som bare opplevde tilhørighet til hjemlandet, så derimot ut til å være ekstra utsatt for å oppleve psykiske problemer som følge av diskriminering.

– Det å utvikle tillitsfulle relasjoner og skape tilknytning til bostedslandet, men også til egen kultur, vil derfor kunne være en god strategi for å redusere psykiske problemer blant innvandrere. Samtidig er det viktig at vi gjør hva vi kan for å komme rasisme og diskriminering til livs, sier FHI-forsker Arild Aambø til Napha.no.

Annonse
Annonse
Annonse