Annonse
MEDISINKUTT: En norsk studie viser at eldre fikk bedre livskvalitet når de kuttet ned på bruk av antall medisiner og doser.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Eldre får det bedre med mindre medisin

Studien startet opp i 2015, med 174 eldre over 70 år fordelt på en kontrollgruppe og en gruppe som fikk medisinbruken sin vurdert og justert i samarbeid med geriater, skriver Aftenposten. Studien er publisert i JAMA Internal Medicine.

– Nesten halvparten av de eldre som fikk medisinene sine vurdert, opplevde det samme: betydningsfull økning i livskvalitet, sier Rita Romskaug, førsteforfatter og lege ved geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Studien er veiledet av professor Torgeir Bruun Wyller.

I snitt fikk deltakerne skrevet ut nesten ti ulike legemidler hver da de ble med i studien. Det ble fjernet 224 legemidler fra reseptlista til de 87 som fikk gikk til geriater, altså rundt 2,5 medisiner i snitt.

Romskaug mener en nøyaktig gjennomgang av hver enkelt medisin er nødvendig for hver pasient.

Norske fastleger er pålagt å ta en årlig gjennomgang av legemidlene for pasienter de har som bruker mer enn fire legemidler per dag.

Analyser fra Folkehelseinstituttet viser at om lag 76.000 hjemmeboende eldre i 2017 fikk utlevert minst 15 legemidler hver på resept. 570.000 hjemmeboende eldre fikk fem eller flere legemidler på resept hver i løpet av året. I tillegg tar mange ikke reseptbelagte tilskudd og midler.

Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard i Oslo sier til avisen at eldre mennesker udiskutabelt får for mye medisiner, og at det rammer mange eldre fordi man ikke vet nok om hvordan medisinene virker sammen.

Annonse
Annonse
Annonse