Annonse
OGSÅ PRIVATE: Fra 2018 er SSBs statistikk for spesialisthelsetjensten utvidet med aktivitet hos private avtalespesialister. Foto: Tore Meek/NTB Scanpix
Spesialisthelsetjenesten

Én av fire konsultasjoner hos private

Sett under ett hadde hver person i befolkningen i gjennomsnitt 2,2 konsultasjoner i 2018, viser ny statistikk fra SSB.

Fra i fjor er statistikken utvidet med aktivitet hos private avtalespesialister.

Det er stor variasjon mellom helseregionen i hvor stor andel av konsultasjonen som utføres av private avtalespesialister.

Andelen er lavest i Helse Nord, her utføres kun 13 prosent av alle konsultasjoner hos private. På topp ligger Helse Sør-Øst, hvor andelen er 24 prosent.

Flest i tettbebygde strøk

Flest private avtalespesialister har praksisen sin i tettbebygde strøk. Årsaken er at pasientgrunnlaget er størst her.

Tilgjengeligheten i forhold til folketallet, variere derfor veldig. I Helse Nord er det 14 avtalespesialister per 100 000 personer, mens tilgjengeligheten i Helse Sør-Øst er 27 stykker per 100 000. Denne forskjellen gjenspeiles i bruken.

I tillegg er det de regionale helseforetakene som har ansvaret for å tilby befolkningen i sin region nødvendige helsetjenester.

Ut fra dette vurderer de hvor mange avtaler med private de har behov for å inngå, noe som også bidrar til variasjonen mellom regionene.

Mest brukt i somatikken

De aller fleste konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten gjelder fysisk sykdom og skade. Til sammen var det over åtte millioner konsultasjoner i somatiske spesialisthelsetjeneste i 2018.

Av disse var om lag en fjerdedel utført av private, noe som tilsvarer 24 prosent.

Tre av ti konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten gjelder psykiske lidelser og rusmisbruk, nor som tilsvarer rundt 3,7 millioner konsultasjoner i 2018. Kun 13 prosent av disse konsultasjonene ble utført hos private avtalespesialister,og også her er det Helse Sør-Øst som ligger på topp.

Annonse
Annonse
Annonse