Annonse
STRAMT BUDSJETT: President i Psykologforeningen savner tydelige prioriteringer i forslaget til statsbudsjett for 2020. Foto: Norsk Psykologforening

– Et stramt budsjett for helseforetakene

Presidentene i psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard, er lite optimistisk etter at statsbudsjettet for neste år er lagt frem.

Han peker på at mange av medlemmene forteller om sterkt press på de psykiske helsetjenestene.

– Mange må avslutte behandlingen av pasienter for tidlig for å nå helsepolitiske mål. Det er lite som tyder på at budsjettet tar denne situasjonen på alvor, uttaler Hofgaard i en pressemelding.

Han savner tydeligere prioriteringer fra regjeringen.

– Spesielt mener jeg det mangler en evne til å adressere de store behovene i spesialisthelsetjenesten, understreker presidenten.  

Tilskuddsordning forsvinner

Regjeringen legger fremdeles vekt på det de kaller «den gylden regel». Det vil si et krav om å satse mer på psykisk helsevern og rusbehandling, enn på somatikk.

Hofgaard mener denne videreføringen ikke holder.

– Vi har tidligere sett at hvordan den gylne regel ikke blir oppfylt av helseforetakene. Dette er et budsjett for videreføring av etablerte satsinger, men også nok et stramt budsjett for helseforetakene, sier han.

Som varslet foreslår regjeringen også å innlemme tilskuddsordninger for psykologer i kommunene inn i kommunerammen. Dette er Hofgaard svært kritisk til, han mener dette er å avbryte en satsing før den er fullført.

– Tilskuddsordningen har vært avgjørende for å få kommuner til å ansette psykologer, men det er fremdeles en vei å gå, påpeker han.

I tillegg vil flere kommuner som nå har ansatt psykologer ifølge Psykologforeningen slite med å opprettholde stillinger hvis tilskuddet forsvinner.

Ett lyspunkt

Til tross for at Hofgaard er skuffet over budsjettet, ser han ett lyspunkt.

– I budsjettet er regjeringen tydelige på at kommunene skal prioritere tidlig innsats i barnehager og skoler. Det er i tråd med vårt hovedsatsingsområdet, sier han.

Regjeringen har vedtatt en rekke strategier og planer for psykisk helse de siste årene.

Nå ligger «Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024» til behandling i Stortinget. Hofgaard er likevel redd det hele ender i lite.

– Det begynner å bli mange planer, men fortsatt er det flere store ord enn tydelige prioriteringer. Med mindre noe skjer i behandlingen utover høsten, ender dette i et mageplask, sier Hofgaard.

Annonse
Annonse
Annonse