Annonse
FÅ VIL ANSETTE: Nesten halvparten av de spurte kommunene som i dag ikke har erfaringskonsulenter, svarer at de heller ikke har noen planer om å ansette slike viser kartleggingen. Foto: Dreamstime

Få kommuner har ansatt erfaringskonsulenter

Tallene kommer fram i et notat fra Sintef om bruk av erfaringskompetanse i kommunene. De er hentet ut av en generell rapportering fra kommunene til Sintef, og over 90 prosent av kommunene har svart.

Av Sintef-notatet framgår det at kun 27 prosent av norske kommuner har ansatte med erfaringskompetanse.

Med en slik kompetanse menes det at en av årsakene til at de er ansatt, er at de selv har erfaring med psykiske og/eller rusrelaterte problemer, eller har vært pårørende.

Planlegger å ansette

Kommunene har også blitt spurt om hvilke planer de har for å ansette erfaringskonsulenter, samt hvilke oppgaver de som er ansatt har.

18 prosent av kommunene som i dag ikke har slike ansatte, svarer at de har planer om å ansette personer med brukererfaring eller erfaringskompetanse i tiden som kommer. Undersøkelsen viser også at det er de største kommunene som har størst andel erfaringskonsulenter.

Vestfold har høyest andel slike ansatte, mens Oppland har færrest.

91 prosent av kommunene som har erfaringskonsultenter, svarer at de ansatte bidrar i arbeidet med enkeltbrukere.

Samtidig svarer nesten halvparten av de spurte kommunene som i dag ikke har erfaringskonsulenter, at de heller ikke har noen planer om å ansette slike.

Jeg tror det i stor grad handler om mangel på kunnskap.

Vil bruke tallene

Tallene synliggjør utfordringene som finnes på området, mener Torbjørn Mohn-Haugen, som er styreleder i organisasjonen Erfaringssentrum.

Han sier til nettstedet erfaringskompetanse.no at de har en jobb å gjøre.

– Det er veldig positivt at 18 prosent av kommunene nå planlegger å ansette erfaringskonsultenter. Samtidig har vi en jobb å gjøre overfor de 48 prosentene som sier de ikke planlegger det, konstaterer han.

Mohn-Haugen tror kunnskapsmangel er med på å forklare at mange kommuner svarer negativt.

– Jeg tror det i stor grad handler om mangel på kunnskap, og at det ikke er jobbet systematisk nok med informasjon ut til kommunene om at dette er en viktig stilling å ha hvis man skal jobbe kunnskapsbasert, sier han.

Erfaringssentrum er glad tallene nå er kommet, og tror det gjør det lettere å løfte temaet politisk.

– Jeg håper politikere, departement og andre ser at det er en yrkesgruppe i vekst og at de ser at det er en sårbar gruppe, sier Mohn-Haugen.

Annonse
Annonse
Annonse