Annonse
JENTER MER UTSATT: Forskerne fant ikke den samme sammenhengen hos guttene i undersøkelsen, som hos jentene. Foto: Mia Oshiro Junge

Får dårlig psykisk helse av sosiale medier

Forskerne har fulgt over 10.000 britiske ungdommer mellom 13 og 16 år i tre år. Undersøkelsen er den første i sitt slag, og er publisert i den siste utgaven av The Lancet Child & Adolescent Health.

Det var Dagens Medisin som omtalte undersøkelsen først.

Konklusjonen fra forskerne er at det er en sammenheng mellom mye bruk av sosiale medier, og dårlig psykisk helse blant unge jenter. Hyppig bruk fører blant annet til mer eksponering for netthets, i tillegg til mindre søvn og fysisk aktivitet.

Forskerne finner ikke den samme sammenhengen blant gutter.

Bruken som avgjør

Tidligere forskning har slått fast at gode søvnrutiner som sikrer tilstrekkelig søvn, forebygger psykiske plager. Den samme forebyggende effekten har også fysisk aktivitet.

– Våre funn tyder på at sosiale medier i seg selv ikke er skadelige, men at hyppig bruk påvirker kjente positive faktorer for psykisk helse i en dårlig retning, uttaler professor Russel Viner ved UCL Gret Ormond Street Institute of Child Health, i en pressemelding.

Viner står bak studien, sammen med flere andre forfattere.

I løpet av de tre årene som studien pågikk, viser resultatene at vedvarende hyppig bruk av sosiale medier blant jentene i 2013 og 2014, fører til lavere livsglede, mindre opplevelse av lykke og mer angst i 2015.

Ingen tilsvarende effekt ble funnet hos guttene.

Flere jenter bruker sosiale medier

Gjennom alle de tre årene, har det vært flere jenter enn gutter som bruker sosiale medier ofte.

I 2013 rapportere 43 prosent av guttene og 51 prosent av jentene at de brukte sosiale medier flere ganger daglig. Dette tallet hadde økt til henholdsvis 51 prosent og 68 prosent i 2014. I 2015 var det 69 prosent av guttene og 75 prosent av jentene som brukte sosiale medier flere ganger om dagen.

– Økt bruk gir en økt eksponering for netthets, som har en negativ innvirkning på psykisk helse, påpeker Viner i pressemeldingen.

Nesten all den negative effekten på jenters psykiske helse i 2015, var relatert til nettmobbing, Forskerne mener derfor det bør settes inn flere tiltak for å gjøre unge jenter bedre rustet til å håndtere hets og mobbing på internett.

Intervjuet unge på over 1000 skoler  

Undersøkelsen har fulgt ungdommene fra de var 13-14 år. Forskerne har analysert data fra tre ulike intervjurunder blant unge fra mer enn 1000 skoler i Storbritannia.

Alle tre gangene ble bruk av sosiale medier kartlagt hos de unge.

Hyppig bruk ble definert som bruk av Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og WhatsApp mer enn tre ganger daglig. Ungdommene ble derimot ikke spurt om hvor tid de brukte inne på de sosiale mediene hver dag – noe som er en svakhet ved undersøkelsen, ifølge forskerne.

Det andre og tredje året ble det også tatt i bruk spørreskjemaer for å kartlegge psykologisk stress, samt hvor tilfredse ungdommene var med livet.

Ungdommene ble også stilt spørsmål knyttet til opplevelsen av lykke og angst.

Annonse
Annonse
Annonse