Annonse
FOREBYGGING: Fastlegen kan bidra sterkere til å forebygge selvmord, mener Folkehelseinstituttet. Foto: Monkey Business Images/Dreamstime
FHI

Fastleger kan bidra til å forebygge selvmord

Selvmord er et betydelig folkehelseproblem og en av de vanligste årsakene til død hos unge mennesker. I Norge gjøres det om lag 600 selvmord i året.

Primærhelsetjenesten kan gi viktige bidrag til å forebygge selvmord, mener Folkehelseinstituttet (FHI). Instituttet starter nå et forskningsprosjekt for å undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord.

Prosjektet er et samarbeid med SINTEF og Oslo Universitetssykehus og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Forskerne skal særlig se på fastlegenes koordinerende rolle. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Bare et fåtall kommuner i Norge har systemer for behandling og oppfølging av mennesker i selvmordsfare.

Mange har kontakt med fastlegen

Primærhelsetjenesten kan bidra gjennom å identifisere mennesker i krise og å sikre at de får rask og god oppfølgning i helse- og velferdstjenestene, ifølge forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

– Flere studier har vist at andelen personer som har vært i kontakt med fastlegen forut for selvmord er høye også i Norge, sier Stene-Larsen i en omtale av prosjektet på FHIs nettsider.

  • 80 prosent av menn og 89 prosent av kvinner som begår selvmord hadde vært hos fastlegen året forut for selvmordet. I befolkningen for øvrig var kontaktraten 64 prosent for menn og 79 prosent for kvinner.
  • 35 prosent av menn og 46 prosent av kvinner som begår selvmord hadde vært hos fastlegen måneden forut for selvmordet. I befolkningen for øvrig var kontaktraten 16 prosent for menn og 23 prosent for kvinner.

Oppfølging av etterlatte

Det nye forskningsprosjektet skal også undersøke oppfølgingen av etterlatte ved selvmord.

– Bare et fåtall kommuner i Norge har systemer for behandling og oppfølging av mennesker i selvmordsfare. Noen studier tyder på stor variasjon i kvalitet på behandling, sier Stene-Larsen.

Derfor skal forskerne blant annet undersøke om det finnes geografiske forskjeller i behandlingen gitt til pasienter som har tatt livet sitt. De vil også undersøke om det er geografiske forskjeller i oppfølgingen etterlatte etter selvmord får.

Annonse
Annonse
Annonse