Annonse
FOR FÅ SYKEPLEIERE SØKTE: Den aktuelle sykehjemsavdelingen har slitt med å rekruttere sykepleiere helt siden oppstart, og har derfor måtte bruke mye vikarer. Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Fikk ikke tak i sykepleiere – stenger demensavdeling

Sykehjemsavdeling er lokalisert i Eidskog, og ble åpnet i januar i år. Nå må den altså stenge etter kun et halvt års drift, skriver avisen Glåmdalen.

Saken er også referert av Sykepleien.no.

– Uten nødvendig fagpersonell vil det være uforsvarlig å opprettholde driften, sier Cathrine Pedersen, som er helse- og omsorgssjef i Kongsvinger kommune, til avisen.

Ikke nok søkere

Totalt hadde avdelingen tolv stillinger, og plass til ti beboere. Det skulle også jobbe fire sykepleiere ved avdelingen, men det var ikke nok søkere til å fylle opp dette.

På stillingen som sykepleiere på natt kom det ikke inne en eneste søknad, forteller Pedersen til avisen.

– Dette til tross for at vi utlyste store stillingsbrøker, sier helse- og omsorgssjefen.

Dermed måtte kommunen basere mye av driften av avdelingen på innleie fra vikarbyrå. Dette har blant annet ført til at avdelingen ikke har kunne ta inn så mange brukere som planlagt.

Avdelingen måtte også holde sommerstengt en uke i juni på grunn av sykepleiermangel.

– Vi har gjort løpende vurderinger på hva det har vært forsvarlig å gjøre av inntak, forsikrer Pedersen.

Nå er altså det eneste forsvarlige å stenge hele avdelingen.

Vanskelig situasjon for kommunene

Stengningen skal i første omgang være midlertidig.

Ifølge Glåmdalen er det likevel mye som tyder på at sykehjemsavdelingen nå avvikles for godt. Avdelingen ble i utgangspunktet opprette som et toårig prosjekt, i påvente av ny permanent demensavdeling i kommunen.

Pedersen mener det er vanskelig å forklare hvorfor de ikke klarte å rekruttere nok sykepleiere, men ønsker at diskusjonen løftes til et nasjonalt nivå.

– Årsaken til rekrutteringsutfordringene er sammensatt. Akkurat denne avdelingen er  lokalisert for seg selv i en nabokommune, og som sykepleier blir du da stående litt alene i rollen, utdyper hun.

Helse- og omsorgssjefen påpeker at sykepleiermangelen er krevende for kommunehelsetjenesten, særlig i distriktene.

Annonse
Annonse
Annonse