Annonse
FLEST JENTER: Dobbelt så mange jenter som gutter fikk en angstdiagnose i 2015. Foto: Nagy-bagoly Ilona/Dreamstime

Flere jenter får en angstdiagnose

I 2010 fikk to av tusen jenter i alderen 3-17 år en angstdiagnose for første gang. I 2015 hadde andelen økt til fire av tusen, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.

I samme periode økte andelen gutter med angstdiagnose fra 1,5 av tusen til to av tusen.

Flere mulige forklaringer

Økningen i angstdiagnoser blant jenter i ungdomsalderen kan ha flere forklaringer, ifølge seniorforsker Helga Ask ved Folkehelseinstituttet.

– Vi vet at mange ungdommer med angstproblem aldri søker hjelp. Økningen i diagnoser kan være en følge av økt kunnskap om psykisk helse, eller lavere terskel for å oppsøke lege. En annen forklaring kan være at flere får angst. Endringen kan også speile endringer i diagnostiseringspraksisen til leger og psykologer, sier forskeren i en kommentar til studien på Folkehelseinstituttets nettsider.

I perioden 2010 til 2015 fikk totalt 19.154 barn og ungdommer førstegangs angstdiagnose i primærhelsetjenesten, som regel hos fastlegen. I samme periode fikk 17.115 barn og ungdommer førstegangs angstdiagnose i spesialisthelsetjenesten.

Seks av ti som fikk angstdiagnose (61 prosent), var jenter.

Flere diagnoser samtidig

Barn og ungdommer som har angstlidelser, tvangslidelser eller posttraumatisk stresslidelse, har ofte også andre psykiske problemer, viser studien fra Folkehelseinstituttet.

Omtrent halvparten av ungdommene som fikk den første angstdiagnosen i 2014, hadde andre diagnoser samtidig. Blant disse diagnosene var ADHD, depresjon, utviklingsforstyrrelse eller spiseforstyrrelse.

Å ha flere lidelser samtidig vil ofte være knyttet til mer alvorlige symptomer og høyere grad av funksjonsnedsettelse. Det vil øke sjansen både for at familien søker hjelp og for at barnet blir henvist til spesialisthelsetjenesten, forteller Folkehelseinstituttet i sin omtale av studien.

Annonse
Annonse
Annonse