Annonse
FORNØYD: Helseminister Bent Høie er god fornøyd med resultatene, ifølge pressemeldingen. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Flere med rusproblemer kommer i jobb

Målet med opptrappingsplanen er blant annet å oppdage rusproblemer tidligere, hjelpe raskere, få ned ventetiden og bedre kvaliteten i rusbehandlingene, ifølge en pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet.

Nå kommer flere i arbeid og flere får også egen bolig, ifølge helseminister Bent Høie.

– Da vi startet med opptrappingsplanen i 2016 sto 43 prosent uten helt uten daglige aktiviteter, nå er dette tallet nede i 28 prosent. Det er veldig positivt, uttaler Høie i pressemeldingen.

Flere ansatte

Antallet årsverk i kommunale helsetjenester knyttet til rus og psykiatri forsetter også å øke.  

– Flere ansettes i kommunene for å jobbe med psykisk helse og rus. Vi ser resultater og det er gledelig, selv om vi ikke er i mål ennå, sier Høie.

 Siden 2016 har antallet årsverk i kommunene økt med 2500, ifølge departementet.

63 prosent av disse nye årsverkene går til personer med langvarig og alvorlig rusproblematikk. I tillegg har antallet personer med rus- og psykiatriske lidelser som er uten bolig, blitt kraftig redusert.

Annonse
Annonse
Annonse