Annonse
ÅRSAK TIL SYKEFRAVÆR: Muskel- og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær i Norge, og den nest største årsaken til at folk blir uføretrygdet. Foto: Dreamstime

Flest har tro på fysioterapeuten ved sykdom

49 prosent av de spurte i årets utgave av Helsepolitisk barometer svarer at fysioterapeuten er den som er best egnet til å redusere sykefravær som skyldes muskel- og skjelettlidelser. Legen, eller fastlegen, følger på andre plass - 38 prosent mener legene er best på å få ned dette sykefraværet.

Forbundsleder i Norsk Fysioterapiforbund, Fred Hatlebrekke syns dette er interessante funn.

– Særlig siden man vet at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge, og står for om lag 30 prosent av alt fravær, påpeker Hatlebrekke til Velferd.

 

Mindre til rehabilitering

Muskel- og skjelettplager er den nest største årsaken til at folk blir uføretrygdet, etter psykiske lidelser. Likevel gjenspeiles ikke dette i innsatsen som legges ned i rehabilitering og behandling av denne typen plager, mener Hatlebrekke.

– Det burde settes søkelys på disse store pasientgruppene, som er årsak til mye sykefravær som koster samfunnet store summer, sier han.

REHABILITERING ER VIKTIG: Leder i Norsk fysioterapeutforbund, Fred Hatlebrekken skulle ønske fysioterapeutene fikk være med i primærhelseteamene. (Foto: Norsk fysioterapeutforbund)

Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet har det vært en nedbygging av rehabiliteringstilbudene i lengre tid, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Hatlebrekke understreker at dette får konsekvenser.

– Som pasient skal du få det samme hjelpetilbudet uansett hvor du bor, men sånn er det desverre ikke i dag, sier han.

Ifølge Helsepolitisk barometer var det i fjor 23 prosent som hadde behov for rehabilitering eller opptrening, men som likevel ikke fikk tilbud om dette.

Primærhelseteam uten fysioterapeuten

Til tross for at muskel- og skjelettplager er en så stor årsak til sykefravær i Norge, er ikke fysioterapeutene med i prøveprosjektet med primærhelseteam i kommunene.

Prosjektet som ble startet i 2018, skal fungere som en utvidet fastlegepraksis, med mål om å gi bedre tjenester til pasienter med sammensatte behov.

I dag er det lege, sykepleier og helsesekretær som deltar, og noen steder er det også en psykolog med.

Norsk Fysioterapiforbund kaller det skuffende at de ikke får delta.

– Vi har ikke fått noen konkret begrunnelse for hvorfor fysioterapeuten ikke er med i primærhelseteamene, sier Hatlebrekke. Han mener det gode samarbeidet som mange fastleger og fysioterapeuter har allerede i dag, taler for deltakelse.

Det du ikke «dør av» kan fort kan falle mellom to stoler, noe som er synd.

Håper å bli prioritert

Velferd har tatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å spørre hva som var avgjørende da de satte sammen primærhelseteamene.

Ingen i departementet har anledning til å stille til intervju, men statssekretær Maria Jahrmann Bjerke skriver følgende i en e-post:

«Siden det som nå starter er en pilot, er det også naturlig å starte forsøket med et begrenset antall nye personellgrupper utover fastlegen. (….) Det vil etter hvert kunne bli aktuelt å vurdere om det i de større praksisene bør utvides med andre fagområder, og dermed andre personellgrupper.»

Hatlebrekke syns likevel det er rart at en så stor pasientgruppe som muskel- og skjelettplager utgjør, ikke prioriteres i oppstarten.

– Disse tingene som du ikke «dør av», kan fort kan falle mellom to stoler. Det er synd, for helsetapet er jo der uansett og det kan føre til langtidssykemeldinger og til sist uføretrygd.

Annonse
Annonse
Annonse