Annonse
SKAMMER SEG: Mange gutter skammer seg over å snakke om følelser, viser en ny studie. Foto: Dreamstime

Gutter oppsøker ikke helsesykepleier

Det er langt flere jenter enn gutter som går til helsesykepleieren med psykiske plager.

Det viser forskningen til stipendiat Marie Dahlen Granrud ved Høgskolen i Innlandet.

Mange av guttene syns det er vanskelig å snakke om følelser

Hun har studert ungdom med psykiske plager og hvordan skolehelsetjenesten fungerer, og finner at selv om guttene rapporterer symptomer på depresjon, kommer det få gutter til helsesykepleieren. Bildet er det samme både på små og store skoler i hele landet.

Studien ble først omtalt på Forskning.no.

Lettere med fysiske plager

Helsesykepleierne som er intervjuet, forteller at guttene ofte kommer med fysiske plager først, som for eksempel magevondt. Guttene bruker også langt tid på å åpne seg og bli trygge.

Granrud forteller at dette overrasket henne.

– Det er flere barrierer for guttene mot å oppsøke tjenesten. Mange av dem syns det er vanskelig å snakke om følelser, og noen av guttene opplevde det også som skamfullt. Det overrasket meg at det fortsatt er så stor forskjell på gutter og jenter, sier Granrud til Forskning.no.

I arbeidet sitt har hun møtt både helsesykepleiere og elever.

Av 12 gutter som hadde besøkt helsesykepleier for psykiske plager, hadde kun to oppsøkt hjelpen på eget initiativ.

Bedre tilpasset jenter

Det er lettere for jentene å snakke om hvordan de har det, ifølge Granrud.

Hun spør seg om skolehelsetjenesten er mer tilrettelagt for jentene.

– Blant jentene er det mer åpenhet for å snakke om følelser. Kanskje passer samtaleformen som skolehelsetjenesten bruker bedre i jentekulturen, påpeker hun.

En kartlegging som Sykepleien har gjort, viser at bare 11 av landets 3000 helsesykepleiere var menn i 2018.

Det er lettere for jentene å snakke om hvordan de har det.

Granrud tror denne skjevfordelingen er med å påvirke.

For å komme i kontakt med guttene må helsetjenesten samarbeide med læreren som ser elevene hver dag, mener hun. De må komme inn i klassene, gå ut i friminuttene, delta på planleggingsdager og aktivitetsdager for å gjøre tjenesten synlig.

– Jeg vil tro det hadde hatt en betydning om det var flere menn. For noen gutter ville det gjort det mindre vanskelig å oppsøke hjelp, understreker hun.

Annonse
Annonse
Annonse