Annonse
Landsmøtet i Helsepartiet vedtok søndag en resolusjon om å legge ned de fire helseforetakenes beslutningsforum omgående. Helsepartiet ledes av Lise Askvik. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Helsepartiet vil legge ned helseforetakenes beslutningsforum

Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I tillegg deltar en observatør fra brukerutvalgene.

Forumet møtes vanligvis månedlig, og baserer seg på metoderapporter fra Statens legemiddelverk. Det har som oppgave å bestemme hvilke metoder, som for eksempel legemidler, og utstyr som skal innføres og brukes i spesialisthelsetjenesten.

Helsepartiet finner det svært uheldig at administrerende direktører i regionale foretak skal bestemme hvilke medisiner som skal innføres. Det er naturlig å tenke at ledere på dette nivået farges av foretakenes økonomiske interesser, og i mindre grad den enkelte pasients håp og livskvalitet, heter det i resolusjonen.

Partiet går inn for at innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten kvalitetssikres av fagpersoner- og grupper som ikke sitter med direkte økonomiske interesser inn i helseforetakene.

Videre vil partiet ha åpenhet rundt legemiddelpriser og tar til orde for at myndighetene innleder samarbeid med andre nordiske eller europeiske land for å få slutt på hemmelighold rundt legemiddelpriser.

Helsepartiet ledes av Lise Askvik. Det politiske partiet ble grunnlagt i 2016 og registrert året etter. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet noe over 10.000 eller rundt 0,4 prosent av de avgitte stemmene.

Annonse
Annonse
Annonse