Annonse
MEST FRAVÆR I NORD: Nordland og Finnmark lå på topp av statistikken med henholdsvis 5,9 og 5,6 prosent sykefravær.  Foto: Scanpix

Ingen framgang mot målet om å redusere fraværet

Sesong- og influensajusterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at sykefraværet har vært stabilt de siste årene. Det gjelder både egenmeldt og legemeldt sykefravær.

En av målsettingene i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) er at sykefraværet innen 2022 skal ned med 10 prosent fra 2018-nivå. Nå viser tallene at fraværet så langt har økt med 2 prosent fra 2018 til tredje kvartal 2019.

Oslo og Rogaland hadde lavest sykefravær med 4,3 prosent. Nordland og Finnmark lå på topp av statistikken med henholdsvis 5,9 og 5,6 prosent. Disse tallene er ikke sesong- og influensajustert.

Annonse
Annonse
Annonse