Annonse
HELSESEKTOREN: Helse- og sosialtjenester har fremdeles det høyeste legemeldte sykefraværet med 7,2 prosent.  Foto: Gpointstudio/Dreamstime

Ingen framgang mot målet om redusert sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 5,9 prosent i annet kvartal i år, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nav har offentliggjort i dag.

Fraværet har økt med 0,1 prosent siden forrige kvartal og med 2 prosent siden annet kvartal i fjor.

– Sykefraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men hvis vi ser et år tilbake i tid, har kvinners sykefravær økt fra 7,2 til 7,5 prosent. Økningen er kommet på det legemeldte sykefraværet, og spesielt i offentlig sektor, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Langt fra mål i IA-avtalen

Fraværet er omtrent uendret de siste syv årene, påpeker SSB i en kommentar til de nye sykefraværstallene. Det lover dårlig for utsiktene til å nå de politiske målene som er satt for redusert fravær.

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, har siden 2001 hatt som mål å få nede sykefraværet i Norge. I den nye IA-avtalen som gjelder for årene 2019-2022, er en viktig målsetning at sykefraværet skal reduseres med ti prosent sammenlignet med 2018.

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

Tallene for annet kvartal i år viser at arbeidstakere i Oslo og Rogaland hadde det laveste sykefraværet med henholdsvis 4,8 og 5 prosent. Nordland lå høyest med 6,8 prosent.

Aust-Agder, Vestfold og Troms var de eneste fylkene med nedgang sammenlignet med annet kvartal 2018, mens sykefraværet i de øvrige fylkene økte.

Økt sykefravær blant kvinner

Ser man bare på det legemeldte sykefraværet, så økte det med 3,4 prosent for kvinner og med 0,9 prosent for menn fra annet kvartal 2018 til annet kvartal i år.

Kvinner har fremdeles et vesentlig høyere sykefravær enn menn. I annet kvartal 2019 var sykefraværet 6,4 prosent for kvinner og 3,6 prosent for menn.

Økt sykefravær i kommunal sektor

Den største økningen i sykefraværet var i kommunal sektor. Her har sykefraværet økt med 4,7 prosent på ett år.

Helse- og sosialtjenester har fremdeles det høyeste sykefraværet med 7,2 prosent. Denne næringen har hatt en vekst i det legemeldte sykefraværet på 3,3 prosent det siste året.

Annonse
Annonse
Annonse