Annonse
Foto: Berit Roald/NTB Scanpix
Nettkurs

Kan hjelpe foreldre som sliter

Oversikten er bestilt av Bufdir, og tar for seg 30 studier som alle har sett på hvordan digitale foreldrestøttetiltak har fungert i praksis.

Nettkurs og andre digitale støttetiltak kan nå flere familier en en-til-en samtaler og kurs der alle må møte opp til et gitt tidspunkt. Dette er bakgrunnen for at Bufdir ønsket en gjennomgang av hva forskningen sier om slike digitale hjelpetiltak.

– Vår gjennomgang viser at nettkurs med én til tolv sesjoner generelt sett gir mer hensiktsmessig foreldreatferd sammenlignet med ingen tiltak, sier forsker Heid Nøkleby ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Fleksibilitet er positivt

Foreldrene som gjennomførte nettkurs var positive til at tilbudene var fleksible, og at man var anonym som deltaker. I tillegg trakk det opp at det ble gitt personlig fagveiledning.

– Det er mulig at nettkursene har samme effekt som ansikt-til-ansikt samtaler, men vi har funnet mindre forskning om dette, sier Nøkleby.

Forskningsresultatene som inngår i oversikten "Digitale tiltak for foreldrestøtte: en systematisk oversikt over effekter og erfaringer" gjelder erfaringer med kurs som var tilpasset familier med babyer, småbarn, skolebarn eller ungdom. Kursene ble gitt både med og uten faglig veiledning.

Ifølge Nøkleby er de usikre på effektene av foreldrestøtte på e-post, via apper eller podkast.

Trengs mer kunnskap

Den systematiske oversikten omfatter 30 studier fra USA, Australia, Canada, England, Finland, Sverige, Tyskland og Wales. Studiene er publisert mellom 2007 og 2018, ifølge Folkehelseinstituttet.

De fleste tiltakene var rettet mot vanskeligstilte familier, eller familier som hadde barn med mindre alvorlige adferdsproblemer. Målet med slike digitale støttetiltak er å forebygge utvikling av problemer hos barn, gi tryggere foreldre og bidra til at foreldre med særlige behov får hjelp.

Ulike støttetiltak kan også redusere risikoen for omsorgssvikt, men Nøkleby mener det trengs mer forskning på dette.

– Blant annet flere studer som undersøker hva fedre mener om tilbudene, og generelt flere studer blant innvandrer, sier forskeren.

Annonse
Annonse
Annonse