Annonse
LOVISENBERG SYKEHUS: Det nye bygget for psykisk helsevern ved Lovisenberg sykehus i Oslo, åpnet i 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Kortere liggetid i psykisk helsevern

De nye tallene er hentet fra statistikk over spesialisthelsetjenesten. De viser at fra 2009 til 2018 har den gjennomsnittlige liggetiden i psykisk helsevern gått ned fra 27 til 18 liggedøgn.

I prosent, tilsvarer det en nedgang på over 30 prosent.

Gjennomsnittlig liggetid beregnes ifølge SSB som antallet liggedøgn delt på antall utskrivninger.

Små forskjeller i Norge

I 2009 var det store regionale forskjeller i liggetid, men denne utviklingen har snudd de siste årene. I 2018 er forskjellene fra 2009 nesten helt borte.

Helse Sør-Øst og Helse Vest har hatt den største nedgangen i liggetid.

Forskjeller internasjonalt

Selv om de regionale forskjellene i Norge har minket i tidsperioden, er det større forskjeller internasjonalt. Noe av årsaken kan være at det er ulik organisering av tjenesten.

I Norge skiller vi mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne måten å organisere seg på, er det ikke land som følger. I tillegg er det ulik registreringspraksis i forskjellige land, ulik praksis for konsultasjoner eller ulike behandlingsprinsipper.

Hvor grensene settes når det kommer til behov for behandling i ulike land vil variere. Hvis andre land har satt disse grensene ulike sammenlignet med Norge, vil det gi utslag på tallene, skriver SSB.

Annonse
Annonse
Annonse