Annonse
Å kutte ned på rapporttiden funket ikke på Haukeland sykehus i Bergen. Nå advarer de ansatte ledelsen ved St. Olavs hospital i Trondheim, mot å innføre kuttet på intensivavdelingen der. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Kortere rapporttid førte til mer overtid

St. Olavs hospital i Trondheim vil fra juni redusere tiden som sykepleierne ved intensivavdelingen har til å overlevere fra en vakt til den neste, fra 30 til 15 minutter.

Sykepleierne som jobber ved intensivavdelingen ved Haukeland sykehus i Bergen, har testet ut hvordan det er å gi rapport på halve tiden. Det gikk så dårlig at sykehuset nå er tilbake til en halvtime rapporttid, skriver Klassekampen.

Seksjonsleder for intensivsykepleierne ved Medisinsk intensiv og overvåkning (Mio) ved Haukeland, Anne Åshild Frantzen Herdlevær advarer St. Olavs hospital.

– De må se på om dette er hensiktsmessig for den kvaliteten de ønsker å gi, og hvor trygt det er, sier hun til Klassekampen.

Ble veldig travelt

I Bergen ble rapporten forsøkt halvert ved flere avdelinger frem til 2012.

– Resultatet ble mer bruk av overtid, sier Herdlevær.

Hun forteller at de ansatte var mest bekymret for at halveringen skulle gå ut over pasientsikkerheten. Ifølge seksjonslederen ble det fryktelig travelt å skulle gi rapport om komplekse intensivpasienter på bare ett kvarter.

– På en vanlig sengepost kan kanskje 15 minutters rapporttid være nok, men ikke på intensivpasienter, understreker Herdlevær.

Også St. Olavs hospital kuttet rapporttiden ved flere avdelinger allerede i 2017, men intensivavdelingen har frem til nå blitt skjermet fra dette.

Står på sitt

De ansatte ved St. Olavs hospital protesterer mot kuttene, og de tillitsvalgte får også signaler om at kuttene i rapporttiden som er innført, har ført til mer bruk av overtid.

Ledelsen ønsker derimot å spare arbeidstid til ekstra vakter, og vil derfor gjennomføre planene. De begrunner det med at det er kritisk mangel på intensivpasienter ved sykehuset.  

Sjef for klinikk for anestesi- og intensivmedisin Hilde Pleym, sier følgende til Klassekampen:

– Vi har vurdert det slik at vi skal forsøke dette også på intensivavdelingen. Vi vil foreta en kontinuerlig evaluering av tiltaket etter oppstart, sier Pleym.

Annonse
Annonse
Annonse