Annonse
KRITISKE. Abid Raja og Carl-Erik Grimstad (begge V) rettet begge kritikk mot det første forslaget til brillestønader.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krangel i regjeringen om brillekutt

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å innføre faste satser for støtte til barnebriller. For ordinære briller settes satsen til 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til det dobbelte, 2.400 kroner. Tiltaket anslås å gi en innsparing på 122 millioner kroner.

Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja og partifelle Carl-Erik Grimstad har i Aftenposten gått ut mot brillekuttet, og Raja sier at Venstre på Stortinget vil gjøre det de kan for å reversere det.

Ifølge Raja er det flere i de andre regjeringspartiene som misliker forslaget. Finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF åpner overfor NRK for at det kan gjøres endringer.

Det er jo typisk at Raja går ut med dette i mediene uten å prate med oss andre.

Erlend Wiborg (Frp), som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, er misfornøyd med Venstre-politikernes framferd.

– Jeg er komitéleder og har ansvaret for dette forslaget i komiteen. Abid Raja eller Carl-Erik Grimstad har ikke pratet ett sekund med meg om dette. Men det er jo typisk at Raja går ut med dette i mediene uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken, sier Wiborg til Aftenposten

Wiborg sier partiets utgangspunkt er at regjeringens politikk forblir som presentert i budsjettforslaget.

Vil innføre unntaksordning

Etter oppstyr rundt barnebrillesatser foreslår arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) nå å innføre unntaksordning for barn med særskilte behov.

– Årsaken til at vi har foreslått denne endringen, er at en gjennomgang av ordningen viste at det var store prisvariasjoner, og at det i mange tilfeller ble gitt stønad til uforholdsmessig dyre briller, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB.

I tillegg til barnebrilleordningen er det også en ordning uten begrensninger på alder og hvor mye man kan få i støtte. Denne ordningen blir ikke rørt i det nye statsbudsjettet.

Det har vekket stor oppstandelse de siste dagene etter oppslag om at familier ville mistet titusenvis av kroner om de nye satsene i barnebrilleordningen allerede var innført.

Men nå vil det altså komme en unntaksordning.

– Unntaksordningen vil sikre at foreldre med barn med særskilte behov kan få dekket utgifter som går ut over disse satsene, dersom de søker om det og oppfyller vilkårene, sier Hauglie.

Vilkårene for unntaksordningen skal gjennomgås, før endringen innføres i mars.

 

Annonse
Annonse
Annonse