Annonse
FAG I FRONT: Lill Sverresdatter Larsen overtar som øverste sjef i Sykepleierforbundet. Hun varsler en ny kurs. Foto: Norsk Sykepleierforbund
Ny leder i NSF

Krever stans i konkurransetting og privatisering

Da Norsk Sykepleierforbund var ferdig med landsmøtet sitt sist helg, var det tydelig hva som var den viktigste politiske saken: nemlig konkurranseutsetting og privatisering i helsetjenesten.

Den ferske forbundslederen er helt klar på hva organisasjonen mener om saken.

– Våre medlemmer har erfaring fra helsetjenesten, der de ser at pengene forvaltes best når samfunnshensyn går foran interessen til kommersielle aktører. Det handler både om pasientene og pårørende, sier Larsen til Fri Fagbevegelse.

Bør driftes av det offentlige

Videre understreker hun at helsetjenesten må gå foran alt. Sykepleierforbundet mener pengene skal tilbake der det er behov for dem.

– Det handler også om et forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter, sier Larsen.

God utnyttelse av ressurser forutsetter, ifølge Norsk Sykepleieforbund, at helse- og omsorgstjenestene eies, drives og finansieres av det offentlige. Konkurransetting eller profittbasert finansiering er dermed ikke forenelig med dette, skriver Fri Fagbevegelse.

På spørsmål om dette standpunktet betyr en dreining av forbundet også politisk, svarer Larsen.

– Vi er partipolitisk uavhengige, men likevel politiske.

Bekymret for anbud

Norsk Sykepleierforbund er også bekymret over en økende bruk av anbudsordninger.

Forbundet frykter dette fører til økt byråkrati, økt risiko for mangler i tjenesten og forskyving av ansvar. I en uttalelse vedtatt på landsmøtet heter det at det skal være lik tilgjengelighet på helsetjenester, et forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for de ansatte.

En kartlegging av alle sykehjemmene i Oslo viste at ansatte fikk opp mot 60.000 kroner mer i lønn da sykehjem ble rekommunalisert.

Larsen vedgår at de tydelige i denne saken, men at det er en grunn til det.

–  Det gjenspeiler også diskusjonen og debatten som var på landsmøtet, sier hun til Fri Fagbevegelse.

Annonse
Annonse
Annonse