Annonse
BØR VÆRE MER AKTIVE: To timer ekstra fysisk aktivitet i skolen er bra, så lenge det er en lærer som styrer hvordan aktiviteten utføres. Det konkluderer en ny studie, ifølge regjeringen. Foto: Dreamstime

Mer fysisk aktivitet i skolen bør styres av en lærer

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en felles pressemelding at mer fysisk aktivitet er bra for barna, men at aktiviteten må innføres på en klok måte, og bør være lærerstyrt.

– Aktiviteten må skje på en måte som tar hensyn til lokale forhold på de ulike skolene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Rapporten Schools in motion har undersøkt hvilken effekt to ekstra timer med fysisk aktivitet har på ungdomsskoleelevers helse, læring og læringsmiljø.

Vil legge til rette

Rapporten konkluderer med at fysisk aktivitet kan gi positive effekter både på læringsmiljøet, nasjonale prøver i lesing og regning, og virke positivt inn på utholdenhet.

LEGGES TIL RETTE: Kunnskaps- og integreringsminster Jan Tore Sanner, lover de at nye lærerplanene følger opp målet om mer fysisk aktivitet i skolen. (Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix)

Samtidig viser rapporten at aktiviteten virker best dersom den er styrt av læreren.

– Derfor skal vi nå utvikle et godt støtte- og veiledningsmateriell for hvordan læreren kan legge til rette for fysisk aktivitet i timene, og støtte opp om lokale initiativ, sier Sanner.

Kunnskapsministeren legger til at dette arbeidet også vil bli fulgt opp i arbeidet med de nye lærerplanene som trer i kraft i 2020.

Elevstyrt aktivitet kan være negativt

Studien var delt opp i tre grupper. Den ene fikk lærerstyrt fysisk aktivitet, i den andre gruppen styrte elevene selv den ekstra tiden med fysisk aktivitet, og den siste var en kontrollgruppe.

Begge gruppene forbedret resultatene sine i matte i perioden, men effekten var best for guttene. Leseresultatene ble kun forbedret i den elevstyrte gruppen, og også kun for guttene.

I den elevstyrte gruppen opplevde i tillegg jentene negative resultater på skoletrivsel.

I den lærerstyrte gruppen fikk også alle elevene økt sitt aktivitetsnivå, mens trenden var helt motsatt i den elevstyrte gruppen. Her ble aktivitetsnivået redusert, og jentene fikk også redusert sin fysiske utholdenhet.  

Annonse
Annonse
Annonse