Annonse
ØKNING: Tallet på pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg, har økt kraftig i år. Foto: Bulltus Casso/Dreamstime

Nær dobling av pasienter som benytter fritt behandlingsvalg

I løpet av de åtte første månedene i år var det 9.900 pasienter som hadde mottatt tjenester hos private leverandører av helsetjenester innenfor ordningen med fritt behandlingsvalg.

På samme tid i fjor var det om lag halvparten så mange, 5.300 pasienter, som hadde benyttet seg av ordningen, viser tall fra Helsedirektoratet.

– Positiv utvikling

Fritt behandlingsvalg-ordningen går ut på at private tilbydere, også de uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge behandling hos disse så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen, og pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

– Vi innførte denne reformen for å gi pasienten valgfrihet, få ned ventetidene og stimulere sykehusene til å bli mer effektive. Det er veldig positivt at flere benytter seg av den, og at fritt behandlingsvalg blir mer kjent, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding

Mest somatisk behandling

Veksten i bruken av fritt behandlingsvalg kommer hovedsakelig innenfor somatiske tjenester, og det er her det er flest leverandører å velge mellom.

For somatisk virksomhet var det sommeren 2019 i alt 30 godkjente og valgbare leverandører i godkjenningsordningen. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling var det sju godkjente og valgbare leverandører, og for psykisk helsevern var antallet fem. Innen habilitering/rehabilitering var det bare én leverandør som var godkjent og valgbar.

Annonse
Annonse
Annonse