Annonse
SYKEFRAVÆR: Mange tapte årsverk skyldes kortvarige sykefravær, ifølge Nav. Foto: Subbotina/Dreamstime

Nesten ett av fem årsverk gikk tapt i fjor

Flere årsverk gikk tapt i fjor enn året før blant personer som mottar uføretrygd, forteller kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

– De fleste årsverkene som går tapt, skyldes redusert arbeidsevne, der de fleste er knyttet til uføretrygd. Tilgangen til uføretrygd økte i 2018, og i overkant av 310.000 årsverk gikk tapt blant dem som fikk uføretrygd. Det er en økning på3,3 prosent sammenliknet med 2017, sier Åsholt i en pressemelding.

10.000 færre enn i 2017

Totalt 674.000 årsverk gikk tapt i fjor blant nordmenn mellom 16 og 67 år. Det tilsvarer 18,9 prosent av befolkningen.

Samlet sett gikk antallet tapte årsverk gikk ned med 10.000 fra året før.

– Nedgangen skyldes først og fremst forholdene på arbeidsmarkedet og nedgang i arbeidsløsheten for de fleste aldersgrupper, sier  Åsholt.

Mange kortvarige fravær

Andelen tapte årsverk er i snitt like høy for personer født i Norge og personer født i utlandet. Prosentandelen tapte årsverk på grunn av redusert arbeidsevne er imidlertid høyere blant dem som er født i Norge, mens andel tapte årsverk på grunn av arbeidsledighet er høyere blant innvandrere.

Det står om lag 2,3 personer bak hver tapte årsverk i 2018. Til sammen var om lag 1,54 millioner personer borte fra arbeidslivet i kortere eller lengre tid.

– Dette viser at det ikke er slik at de tapte årsverkene skyldes at mange personer permanent havner utenfor arbeidslivet. Mange har korte sykefravær eller er arbeidsløse i en kort periode. Vi ser også at en god del av dem som har lange fravær, kommer tilbake i arbeid, og at flere arbeider noe i tillegg til at de får en ytelse fra Nav, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Tapte årsverk

Tallet over tapte årsverk inkluderer personer som hadde en eller flere av følgende stønader/arbeidsstatuser:

  • uføretrygd
  • nedsatt arbeidsevne, med og uten arbeidsavklaringspenger
  • legemeldt sykefravær
  • registrert helt arbeidsledig (med og uten dagpenger)
  • registrert delvis arbeidsledig (med og uten dagpenger)
  • registrert arbeidssøker på tiltak

Kilde: Nav

 

Annonse
Annonse
Annonse