Annonse
ØKNING: Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning er fornøyd med at etaten har behandlet flere erstatningssaker hittil i år.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Norsk pasientskadeerstatning har behandlet flere saker

NPE har fattet avgjørelser i 2.743 ansvarssaker, mot 2.236 saker i samme periode i fjor. De har også avsluttet flere erstatningsberegninger i løpet av årets første halvår, enn de gjorde i samme periode i fjor, opplyses det i en pressemelding på deres hjemmesider.

– Vi har i alt fattet 14 prosent flere avgjørelser, og nesten 150 flere søkere har fått beskjed fra oss om at de har rett til erstatning. Det synes jeg er positivt, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad, som legger til at de har jobbet målrettet med å behandle flere saker.

Lang ventetid

I februar skrev NRK at folk måtte vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger.

NPE utbetaler erstatninger til personer som har blitt feilbehandlet i den offentlige eller private helsetjenesten.

Blant eksemplene på saker som har fått medhold, er én pasient som ble utsatt for mangelfull tannbehandling, mens en annen pasient ikke fikk god nok oppfølging hos fastlegen.

NPE mener at diagnosen tarmkreft kunne vært fastsatt 17 måneder tidligere slik at pasienten unngikk spredning til lever slik at han døde. NPE har tilkjent erstatning til de pårørende.

Over en milliard

Utbetalingene varierer fra minstebeløpet på 10.000 kroner til millionutbetalinger. Hittil i år har de overført 508 millioner kroner til pasienter eller pårørende. Det er litt mindre enn i samme periode i fjor.

– Det er fortsatt litt tidlig å si hvor dette ender, men allerede nå i juli har vi tatt igjen differansen til fjoråret. Det meste taler for at vi også i år kommer til å utbetale i overkant av en milliard kroner i erstatninger, sier Jørstad.

Annonse
Annonse
Annonse