Annonse
UTVEKSLE ERFARING: Målet er at det nye nettstedet blir en portal der kommunen kan dele erfaringer og lære av hverandre. Foto: NTB Scanpix

Nytt nettsted gir oversikt over folkehelsearbeid

Mange kommuner satser nå på nye folkehelsetiltak, som resultat av at de har fått støtte fra Program for folkehelsearbeid. På det nye nettstedet forebygging.no blir det nå mulig å lese konkret hva de ulike kommunene satser på, samt utfordringer og aktiviteter i de ulike tiltakene.

Så langt er registrert rundt 80 prosjekter fordelt på 11 fylker, ifølge det nye nettstedet.

En tiårig satsing

Program for folkehelsearbeid startet opp i 2017, og skal vare helt frem til 2027.

Målet er at programmet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse, heter det i beskrivelsen fra Helsedirektoratet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging en sentrale tema det skal satses på.

Ifølge Hildegunn Brattvåg i Helsedirektoratet, har nettstedet vært etterspurt av kommunene.

Til forebygging.no sier hun at hun tror nettstedet kan være nyttig for kommuner som lurer på hvordan konkret de bør jobbe for å lykkes.

Skal holdes oppdatert

De som står bak nettstedet vil fremover jobbe for å hele tiden forbedre siden, skriver nettstedet Napha.

For å få til det er de avhengig av hjelp og innspill fra deltakerne i programmet, påpekes det.

Målet er at nettstedet det skal fungere som en plattform som bidrar til kunnskapsutveksling mellom ulike kommuner.

Forebygging.no er utviklet i et samarbeid mellom redaksjonen i KoRus-Nord og Helsedirektoratet, men det er fylkene selv som er ansvarlig for å melde inn nye prosjekter. Fylkene må også selv sørge for at prosjektene er oppdatert.

Annonse
Annonse
Annonse