Annonse
ARBEIDSPRESS: 52 prosent av de 442 jordmødrene som svarte i undersøkelsen, sier at de vurderer å slutte i jobben sin. Høyt arbeidspress er en av grunnene.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Over 200 jordmødre vurderer å slutte i jobben

Undersøkelsen som VG omtaler ble gjort av Den norske jordmorforeningen blant deres 700 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Akershus universitetssykehus og Drammen sykehus Vestre Viken.

Av de 442 som deltok, svarte hele 52 prosent at de vurderer å slutte i jobben. Flere oppgir høyt arbeidspress som årsak.

– Det er alarmerende at så mange vurderer å slutte på de store sykehusene. Vi kan havne i en situasjon der vi mangler erfarne jordmødre, og vi ikke har personell til å fylle hullene, sier leder Kari Aarø i Den norske jordmorforeningen til avisa.

Bakgrunnen for undersøkelsen var tilbakemeldinger om at mange gruet seg til å jobbe på sommeren, på grunn av lav bemanning og turnusvakter som ikke ble dekket. I undersøkelsen svarte 42 prosent at de gruet seg mer i år enn tidligere.

Annonse
Annonse
Annonse