Annonse
UTVIDER: Helseminister Bent Høie mener det er gode grunner for å utvide ordningen med to år. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix
Primærhelseteam

Prøveordningen utvides

I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær. Målet er ifølge regjeringen å gi pasientene tettere oppfølging, noe som igjen skal føre til en bedre helsetjeneste.

Helseminister Bent Høie uttaler i en pressemelding at han tror dette er fremtidens måten å jobbe på.

– Det er viktig å tenke nytt om samarbeidet mellom fastlege og sykepleier. Sykepleiere kan for eksempel følge opp pasienter med kroniske sykdommer slik at fastlegene får mer tid til behandling, sier Høie.

Han mener dette gir pasientene et bedre tilbud, fordi ressursene og kompetansene i helsetjenesten blir brukt på en bedre måte.

Start neste år

Første del av prosjektet startet første april i fjor. Da var totalt 13 fastlegepraksiser med, fordelt på ni ulike kommuner. Den første delen hadde i utgangspunktet varighet til slutten av mars nesten år.

Nå er prøveordningen utvidet med to år, til 31.03.2023 ifølge Helsedirektoratet. I tillegg blir det mulig for tre til fem nye legekontor å delta.

Høie forteller at de foreløpige tilbakemeldingene er gode.

– Pasientene synes de får bedre oppfølging, og de ansatte ved legekontorene opplever dette som en interessant og positiv måte å jobbe på, sier helseministeren.

Planlagt oppstart for de nye legekontorene er første april 2020. Det er ingen planer om å utvide primærhelseteamene med flere yrkesgrupper.

Vil har mer erfaring

Høie mener det er gode grunner for å utvide ordningen.

– Ved å la flere legekontorer delta, høster vi mer erfaring. Da får vi et bedre grunnlag for å planlegge hvordan helse- og omsorgstjenesten skal være i fremtiden, sier han.

Pilotprosjektet blir nå utvidet med omtrent 18 nye fastleger. Ifølge Helsedirektoratet er det mulig for kommuner som allerede deltar, å søke om å utvide med flere fastlegepraksiser.

Det er kun praksiser som drives som privat næringsdrift som kan inngå i søknaden fra kommunen, og ved praksisene som skal delta i prøveprosjektet må alle fastlegene være med på piloten.

Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for å følge opp ordningen med primærhelseteam.

Annonse
Annonse
Annonse